«
pic0

Български газов център с подкрепата на DIEHL и със съдействието на Асоциация Природен газ организира Семинар по Интелигентни системи за отчитане дебита на газа.

Семинарът ще се проведе на 18  септември във Варна, комплекс Златни пясъци.

За ранно записване сайта на БГЦ.

...
pic1

В докладите са представени средства за търговско измерване на нов принцип на работа и възможни решения за комуникация.

доклад г-н Артман

доклад г-н Енгерер

...
pic2

В жестока конкуренция студентите 4 курс "Добив и транспорт на нефт и газ" печелят националното състезание за млади изследователи в Русе.

...
pic3

В двудневен курс се усвояват практически умения по настройване на газови регулатори и предпазна арматура.

За целите на обучението е разработен стенд за настройване на регулатори и учебно помагало улесняващо курсистите в интерактивното им обучение.

Следващия курс е в края на ...

»
Бързи връзки

НАЧАЛО

 


За успешното развитие на газовия пазар в страната и достигане на европейското ниво от решаващо значение е подготовката на кадрите

       Българският газов център е създаден от браншовата организация на газовите компании в България, за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

      Професионалното обучение и квалификация на персонала в газовия сектор е съставна част от фирмено обучение и култура на служителите и един от дългосрочните приоритети на кадровата политика на всички газови фирми. Повишаването на  квалификацията на работещите има непрекъснат характер и се провежда през цялата трудова дейност със следните  цели: 

  • Обучение и сертификация на инженерно-техническия персонал;
  • Последователно разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на газовите специалисти;
  • Поддържане на постоянно високо ниво на квалификация в съответствие с целите, задачите и отговорностите при проектиране и изграждане на газопроводи, газови мрежи, съоръжения и инсталации;
  • Усвояване на нови технологии.

Докладът представя резултати и решения от проведен международен семинар на тема ...