«
pic0

БЪЛГАРСКИ ГАЗОВ ЦЕНТЪР” ЕАД с подкрепата и съдействието на фирма АМАКС
ГАЗ има удоволствието да представи през  месец май  технически курс

за придобиване на професионална квалификация на тема:

"ГАЗОВИ УРЕДИ  за ДИРЕКТНО ...

pic1

на 17 октомври в новата сграда на комплекс МАК в град Габрово, след отправена покана за представяне на възможностите за използване на природен газ към БГЦ от страна на Национален браншови съюз ЕБТ бяха представени две лекции.

Участниците бяха запознати с възможностите за използване на ...

pic2

В докладите са представени средства за търговско измерване на нов принцип на работа и възможни решения за комуникация.

доклад г-н Артман

доклад г-н Енгерер

...
pic3

Български газов център с подкрепата на DIEHL и със съдействието на Асоциация Природен газ организира Семинар по Интелигентни системи за отчитане дебита на газа.

Семинарът ще се проведе на 18  септември във Варна, комплекс Златни пясъци.

За ранно записване сайта на БГЦ.

...
»
Бързи връзки

Начало

 

За успешното развитие на газовия пазар в страната и достигане на европейското ниво от решаващо значение е подготовката на кадрите

 

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

 

          Българският газов център е създаден от браншовата организация на газовите компании в България, за налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

      Професионалното обучение и квалификация на персонала в газовия сектор е съставна част от фирмено обучение и култура на служителите и един от дългосрочните приоритети на кадровата политика на всички газови фирми. Повишаването на  квалификацията на работещите има непрекъснат характер и се провежда през цялата трудова дейност със следните  цели: 

  • Обучение и сертификация на инженерно-техническия персонал;
  • Последователно разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на газовите специалисти;
  • Поддържане на постоянно високо ниво на квалификация в съответствие с целите, задачите и отговорностите при проектиране и изграждане на газопроводи, газови мрежи, съоръжения и инсталации;
  • Усвояване на нови технологии.

доклад

...

Докладът представя резултати и решения от проведен международен семинар на тема ...