Новини

10.10.2018
Семинарът ПРОБЛЕМИ на изграждането на газови и отоплителни инсталации
pic4

На 5 октомври Боровец стана домакин на годишния технически семинар по проблеми на изграждането на газови инсталации.

Форумът се проведе в комплекс "ЕУФОРИЯ" и привлече 52 участника от 22 компании за разпределение на газ и изграждане на инсталации. Участваха представители на академичната общност и органи за технически надзор.

След приветствия от организаторите, Форумът беше открит от Главния директор на ИДТН г-н Георгиев, който очерта насоки в дейността на Дирекцията и тенденции при прилагането на нормативната база.

Мениджъри от РОТЕНБЕРГЕР, РОСТАЙЛ, ТОПЛОМАКС и НЕТ БГ, представиха съвременни материали и технологии при изграждането на инсталации. Обсъдиха се проблеми при дейностите от експлоатацията на отоплителните инсталации и решения за тяхното отстраняване. Участниците се запознаха и със най-новите решения за климатизация на сгради на основа природен газ.

Участниците се убедиха в принципа, че спазването на технологичната последователност и стриктното приемане на процедурите води до надеждно изграждане на тръбопроводни инсталации. Новите технологии ограничават технологични недобри практики и човешкия фактор. Въпреки това отговорността на инсталаторите и избрания   метод на монтаж са основа за безопасната експлоатация на инсталациите.

Утвърди се усещането за необходимост от подобни форуми и се изрази надежда за регулярното им организиране и провеждане.

Екипът на Български газов център

«назад