Новини

24.03.2010
Нови членове на Газовата асоциация
pic4

Изпълнителните директори на „Булгартрансгаз” ЕАД Иван Дреновички и на „Рила газ” АД Серджо Пантано бяха избрани за членове на Управителния съвет на Българската асоциация природен газ (БАПГ).  Решението бе взето по време на редовното годишно Общо събрание на Асоциацията в средата на март 2010 година.
В ръководния орган влизат още 9 представители на компании, заети в газовия бранш в цялата страна. Председател на БАПГ продължава да е Сашо Дончев, изпълнителен директор на „Овергаз Инк.” АД, а заместник председател – Димитър Гогов, изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД.
Други акценти на заседанието бяха успешната работа на новооткрития през 2009 година Български газов център, в който обучаваме, квалифицираме и сертифицираме специалистите от всички области на браншa в страната, както и Етичният кодекс и маркетинговата стратегия на Асоциацията.
Беше учреден и Комитет за устойчиво развитие, който ще популяризира и защитава добрите практики в областта на екологията и опазването на околната среда.
Както знаете, БАПГ вече 16 години обединява всички юридически и физически лица,които развиват газовата индустрия в България. Членовете на Асоциацията са автори на множество предложения, между които и Концепцията за ускорена газификация на страната, която стана част от Концепцията за енергийна стратегия на България до 2020 година на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

«назад