Новини

13.12.2011
Промени в Закона за ВЕИ пресяват инвеститорите в зелена енергия
pic5

ЕСО, ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН ще определят дата за свързване на екоцентралите с мрежите им

Промени в приетия през май Закон за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) могат да блокират инвестициите в сектора и ще намалят броя на компаниите, които реално ще изградят централите си. Целта на промените, внесени от група ГЕРБ, е да сложат ред в подписаните предварителни договори на инвеститорите с НЕК, ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН за присъединяване към мрежата. В момента по данни на икономическото министерство са подписани предварителни и окончателни договори за 4700 МВт при възможност на мрежата от 2000 МВт. Затова се предлага екоцентралите да се присъединят според датата, посочена от операторите.

"Ако промените бъдат одобрени оператори ще посочат точна дата за присъединява на проекта към мрежата," коментира заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ и член на икономическата комисия Валентин Николов,който е един от вносителите. Той обясни, че решаващ ще е планът за развитие на мрежата на Електроенергиен системен оператор (EСО).

Сегашният закон предвиждаше след влизането на закона инвеститорите с предварителни договори да внесат банкова гаранция и да потвърдят намeрението си да изградят централата. След това да реализират проекта за една година. Ако инвеститорите не реализират проектите си, сега те не могат да си върнат внесените гаранции. Експерти от бранша подозират, че поправките ще са в интерес на онези компании, които не са осигури финансиране за проектите си,но са внесли гаранции и подписали предварителни договори.

Ако предложения текст за промени бъде гласуван, това ще откаже спекулантите в сектора да инвестират, а компаниите ще преценят рисковете си, коментира председателят на Управителния съвет на Българската ветроенергийна асоциация Кенет Лефковиц. Той допълни, че на практика при приемане на поправките секторът ще промени и някои компании ще се оттеглят. Васил Петев, член на УС на Българската фотоволтаична асоциация посочи, че текстът за присъединяване по график вместо приоритетно най-малкото нарушава европейската директива за ВЕИ. Той припомни, че планът на ЕС за развитие на мрежата не обсъден публично. Прави се опит да се прикрие, че НЕК не е влагала нито лев в мрежата, а е подписала множеството предварителни договори

Според председателя на Асоциацията на производителите на екологична енергия Велизар Киряков, ако парламентът приеме промени, това окончателно ще спре инвестиции в сектора и ще се изграждат само проекти до 5 киловата, които бъдат изградени в рамките на една година вместо големи мощности, каквито са необходими за изпълнение на ангажиментите на България към ЕК.

По думите му вносителите на поправките не разполагат с информация за подписаните предварителни и окончателни договори. Той посочи, че ДКЕВР не е изпълнила законовото си задължение да огласи публично броят на тези договори.

Цената, по която екоцентралите ще продават, ще се определя от регулатора, след като инвеститорите получат акт 16 от Дирекцията за национален строителен контрол за завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация. Този режим е по-рестриктивен в сравнение със сегашния закон, който предвижда тарифите да се определят при издаването на акт 15 от строителния надзор на обекта за извършване на 72-часови проби на съоръженията. В момента действащият закон дава възможност някои компании да получат  тарифи преди окончателното завършване на строителството. От ветроенергийната асоциация напомниха, че при обсъждането на закона са предложили тарифите да бъдат определени на по-ранен етап от развитието на проекта.

Проектозаконът предвижда ДКЕВР да ги определя на всеки етап от изграждането на централите, което увеличава рисковете за инвеститорите да получат по-ниски тарифи. Несигурността за банките също се засилва, защото не е ясно какви цени и с колко с развитието на технологиите те ще бъдат намалени.

Източник: 3e-news.net

«назад