Новини

05.09.2013
Разрешение за PGNiG за свободна продажба на природен газ
pic5

Полският парламент одобри изисквания за свободна продажба на природен газ за държавната газова компания „PGNiG”
Полският парламент одобри изисквания към държавната газова компания „PGNiG”, да продава природен газ чрез търг на пазара на едро, започвайки с 30% от общите продажби на газ, увеличавайки ги на на 40% през 2014 г., достигайки 55% през 2015 г. и продължавайки така и през следващите години. Тези стойности са по-ниски от първоначално предложения дял на задължителни свободни продажби (30%, 50% и 70%). За да влезе в сила това изменение на полският Закон за енергетиката, то следва да бъде одобрено и от полският президент.

Обменът на природен газ между Холандия, Великобритания и Белгия може да бъде по-ефективен
Пазарна консултация, проведена от регулаторите на Холандия, Великобритания и Белгия установи, че въвеждането на новите европейски правила за преноса на газ през границите и подобрения проект на правила за пренос на газ на територията на държавите, могат да направят по-ефективна търговията с природен газ между тях. Консултативният документ, издаден през миналия м. октомври, включва предварителен анализ на потоците през тръбопроводите „IUK” и „BBL”, свързващи Великобритания с европейския континент. Бе констатирано, че потоците по тези газопроводи не се влияят изцяло от ценовите сигнали. Често потока на природен газ е насочен от държава с по-високи ценови нива към държава с по-ниски. Също така, капацитета на газопроводите не е изцяло запълнен през дните, когато маржа между цените на природния газ в тези държави  е изключително голям. Според участниците в тази консултация, предстоящото въвеждане на нови европейски правила за пренос на природен газ в голяма степен ще премахнат бариерите пред търговията с газ между държавите. От друга страна, участниците посочват, че ценовия режим за пренос на газ в някои страни, допринасящ за осъществяването на обмен на природен газ, не винаги се съобразява с ценовите сигнали на различните пазари.

Консултативен документ, относно регулирането на тарифите за пренос на природен газ
Италианският енергиен регулатор – „Aeeg”, публикува консултативен документ („330/2013/R/GAS”), относно регулирането на тарифите за пренос на природен газ и услугите по диспечиране за четвъртия регулаторен период (2014 г. – 2017 г.). С документа „Aeeg” анализира някои въпроси, свързани с процеса на определяне на тарифите за пренос на природен газ и предлага: (1) да подобри съществуващата методология така, че тарифите за пренос и диспечиране да са по-разходоориентирани; (2) да увеличи прозрачността при определянето на тарифите; (3) да въведе компонент, отразяващ капацитета, с цел покриване на позволените оперативни разходи и (4) да въведе нови правила, за да гарантира, че тарифите покриват разходите за предоставяните услуги, дори при предоставяне на капацитет за период по-кратък от една година.

от: Институт за енергиен мениджмънт, източник: НЕРА

«назад