Дейност

Български газов център извършва дейности по следните направления:

  • атестиране, обучение, квалификация и преквалификация на персонала от газовите компании;
  • подготовка и разпространение на специализирани образователни програми, специализирани издания и учебни пособия в областта на природния газ;
  • провеждане на публични образователни програми за предимствата на природния газ и безопасното му използване;
  • предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, и други обекти на интелектуална и индустриална собственост в областта на газовите технологии;
  • развойно-изследователска и иновационна дейност в областта на съвременните газови технологии;
  • консултантски услуги, маркетинг, проучвания и анализи на газови пазари;
  • организиране на научни и приложни семинари и конференции по проблемите на добива, преноса, разпределението, търговията и използването на природния газ;
  • извършване на информационни услуги в областта на природния газ;
  • създаване и развиване на търговски отношения, съвместна дейност и сътрудничество с други центрове в чужбина с подобен предмет на дейност.

 

за контакти 088989 6669