Виртуална Конференция

В тази секция може да предлагате за публикувате  доклади на  български и английски език на теми: "Природен газ", "Иновационни технологии", "Възобновяеми енергийни източници"  с икономическа, екологична и технологична насоченост свързани с енергийният сектор.

Участието в онлайн-конференцията е за всички, които имат желание и идеи. За оценените доклади над 5+ точки по критериите на научното жури публикуването е без такса участие.

Публикуваните доклади получават ISSN номер и се зачитат за публикации в НАЦИД, през списание ГАЗОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

За участие, изпратете на нашия e-mail адрес info@bgc.bg:

  • Вашето име;
  • Актуална снимка;
  • Кратка автобиография;
  • Тема на доклада и кратко резюме на материала.

Вашият материал ще бъде разгледан в петдневен срок от жури в състав:

  • проф. д-р Г. Николов, Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
  • проф. дгн В. Балинов, лаб. Енергийни ресурси
  • доц. д-р Ю. Радев, Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
  • проф. д-р А. Димитров, ТУ Варна
  • доц. д-р М. Бояджиев, "Български газов център" ЕАД
  • инж. Г. Филков, "Газтехника" ООД

След одобрение материалът ще бъде публикуван в съответната категория.

Успех!