Газова инфраструктура

Асоциация "Природен газ" чрез БЪЛГАРСКИ ГАЗОВ ЦЕНТЪР публикува монографията  "ГАЗОВА ИНФРАСТРУКТУРА"

Изданието е предназначено за ползване от всички газови специалисти в областта на проектирането,  изграждането и експлоатацията на системи за пренос , разпределение и използване на природен газ. Особенно място отделяме на възможностите за нови приложения на газа и доставки на компресиран природен газ.

Изданието дава възможност на студенти от Минно-геоложкия университет и други ВУЗове изучаващи газоснабдяването, да получат необходимите знания и се подготвят за своите изпити и курсови задачи.

Електронното издание дава възможност постоянно да бъде актуализирано и усъвършенствано, като отговор на съвременните тенденции и технологии в газовата промишленост.

Водени от каузата за разпространяване на знание и добри практики Газовият център и Асоциация "Природен газ" предоставят това знание на своите колеги и ползватели..

 

ГАЗОВА ИНФРАСТРУКТУРА

 (обхват и съдържание на изданието), том I

  

Отговорен редактор:

проф. д-р Г. К. Николов

Рецензенти:

Проф. д.т.н. Светлозар Токмакчиев, проф. д-р Юли Радев

Авторски колектив:

Проф. д-р Георги Николов, доц. д-р Мартин Бояджиев, Григор Филков, Стайко Тодоров, Валентин Станчев, Николай Милев, Светлана Виденова, Тодор Маринов,

Съдържание :

Глава 1  Състав и свойства на газовите горива, Георги Николов, М. Бояджиев

Глава 2  Използване на газовите горива М.Бояджиев, Светлана Виденова

Глава 3 Транспорт на природен газ,  Г.Николов

Глава 4  Разпределение на природен газ,  Г.Николов, М. Бояджиев

Глава 5 Проектиране  на газовата инфраструктура,  М.Бояджиев, В. Станчев

Глава 6 Изграждане  на газовата инфраструктураМ.Бояджиев, Г. Николов

Глава 7 Експлоатация на газовата инфраструктура, Г. Николов, Ст. Тодоров

Глава 8 Газови инсталацииМ.Бояджиев, Г. Николов                                                                         

Глава 9 Регулиране на налягането, Гр.Филков,                                                                         

Глава 10 Измерване на количеството и качеството на газа,  Гр. Филков, Т. Маринов, М. Бояджиев

 

В обхвата на том 2 очаквайте теми свързани с икономика, маркетинг и управление на риска при газоснабдяване.

от екипа на БГЦ