Публикации

Състояние на петролния сектор на африканския континент – потенциал и възможности за развитие, Борислава Гълъбова Университет за национално и световно стопанство, 1700 София, email:borislava_galabova@abv.bg

 

На африканския континент ходът на развитие на нефтодобива датира в различни времеви рамки - от няколко десетилетия до сто години назад с оглед историята и практиката на всяка една държава. Понастоящем към 2013 г. приблизително 500 чуждестранни и местни петролни компании са включени в сондажни дейности и свързани с тях технически операции, извършвани на територията на континента. Предвид това и съгласно данните на BP Statistical Review of Energy, откритите от края на миналия век до наши дни африкански нефтени запаси значително са нараснали. За подобна тенденция свидетелстват данните, че през 1980 г. последните са били в размер на 53, 4 мрд. барела, а към 2013 г. вече възлизат на 130, 3 млрд. барела, или се отчита сериозно увеличение с около 150 % за период от 33 години. На този фон потенциалните възможности и перспективи пред започването и извършването на нови проучвания в бъдещ план могат да бъдат оценени като много добри.

свали доклада

«назад