Публикации

Технология за производство на течни горива от природен газ

Статията представа съвременни технологии за преработка на природен газ и производството на течни горива.

 

пълен текст

«назад